Začína sa vykurovacia sezóna

Vážení užívatelia bytov a nebytových priestorov,oznamujeme vám, že od polnoci z 20.9.2021 na 21.9.2021 sa začína vykurovanie bytových domov a preto vás žiadame , aby ste otvorili všetky hlavice na radiátoroch a na najvyšších podlažiach vykonávali pravidelné...

ODPOČTY

Vzhľadom na mimoriadnu spoločenskú situáciu nie je možné všade vykonávať odpočty vodomerov spôsobom ako obvykle, t.j. odpočtárom, preto sa odpočty všetkých meračov vykonávajú samoodpočtom  s nahlásením odpočítaného stavu. Odpočet prosím vykonajte...
Fixné náklady za vodné a stočné od 1.1.2017

Fixné náklady za vodné a stočné od 1.1.2017

Od 1.1.2017 platí vyhlášky č.225/2016 Z.z. , ktorá zavádza dvojzložkovú cenu aj na dodávku vody a jej odvádzanie, vrátane zrážkovej vody. Zavádzajú sa tarify T1-T6 podľa dimenzie fakturačného meradla. V bytových domoch je to spravidla dimenzia DN 25 alebo DN 40, DN...