Fixné náklady za vodné a stočné od 1.1.2017

Fixné náklady za vodné a stočné od 1.1.2017

Od 1.1.2017 platí vyhlášky č.225/2016 Z.z. , ktorá zavádza dvojzložkovú cenu aj na dodávku vody a jej odvádzanie, vrátane zrážkovej vody. Zavádzajú sa tarify T1-T6 podľa dimenzie fakturačného meradla. V bytových domoch je to spravidla dimenzia DN 25 alebo DN 40, DN...