Zmeny cien za dodávku médií

Vážení klienti, vzhľadom na skutočnosť, že dodávatelia tovarov a služieb menili ceny hlavne za dodávku tepla a vody už druhýkrát v roku, je nutné upraviť zálohové predpisy. Očakávajte preto prosím v najbližších dňoch nové zálohové predpisy.

Ceny dodávky vody platné od 1.1.2021 – VVS a s. Košice, cenové rozhodnutie 0005/2021/V

Vo výrokovej časti rozhodnutia sa slová
„1. maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,3530 €/m3,

2. maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom 0,8242 €/m3,

3. maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,0235 €/m3.“

nahrádzajú slovami
„1. maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,4004 €/m3,

2. maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom 0,8530 €/m3,

3. maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,0716 €/m3.“
Uvedené ceny sú bez dane z pridanej hodnoty

Ceny dodávky tepla platné od 1.1.2021 -TEHO s.r.o. Košice

Maximálne ceny tepla na rok 2021 určené Rozhodnutím URSO č. 0042/2021/T zo dňa 13.11.2020 a  mení ho Rozhodnutie č.0124/2021/T zo dňa 09.08.2021.

Vo výrokovej časti rozhodnutia na strane 1 sa slová
„- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 0,0447 €/kWh

  • fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 267,8905 €/kW pre odberné miesta v meste Košice I-IV,

    nahrádzajú slovami
    „- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 0,0412 €/kWh
  • fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 286,3717 €/kW pre odberné miesta v meste Košice I-IV, ceny sú bez DPH

 Určené maximálne ceny tepla od 1. septembra 2021:

 Od 1.9. 2021 do 31.12. 2021Variabilná
zložka
Fixná
 zložka
€/kWh
bez DPH
€/kW
bez DPH
Pre odberné miesta v meste Košice I.-IV.0,0521286,3717

 Určené maximálne ceny tepla od 1. januára 2021 do 31.augusta 2021 :

 Od 1.1. 2021 do 31. 08. 2021Variabilná
zložka
Fixná
 zložka
€/kWh
bez DPH
€/kW
bez DPH
Pre odberné miesta v meste Košice I.-IV.0,0412286,3717

Ceny dodávky tepla platné od 1.1.2021 -Tepláreň Košice a.s. Košice , rozhodnutie 0038/2021/T

Vo výrokovej časti rozhodnutia na strane 1 sa slová
„- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 0,0408 €/kWh

fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 157,3247 €/kW pre odberné miesta v meste Košice.“
nahrádzajú slovami

„- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 0,0371 €/kWh

fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 170,7154 €/kW
pre odberné miesta v meste Košice.“ ceny sú bez DPH

zmena ceny od 1.8.2021 – rozhodnutie 0120/2021/T

Vo výrokovej časti rozhodnutia na strane 1 sa slová

„- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 0,0371 €/kWh

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 170,7154 €/kW pre odberné miesta v meste Košice.“

nahrádzajú slovami

„- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 0,0489 €/kWh

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 170,7154 €/kW pre odberné miesta v meste Košice.“. ceny sú bez DPH