Epidemiologické a karanténne opatrenia v bytovom dome

Vážení obyvatelia bytových domov.

V súvislosti s prijatými epidemiologickými opatreniami v SR a povinnosťou nariadenej karantény a domáceho liečenia pacientov s COVID 19, žiadame vás o dodržiavanie týchto pravidiel:

 1. V priestoroch bytového domu a jeho bezprostrednom okolí sa zdržujte zásadne s rúškom na tvári.
 2. Dotýkajte sa styčných plôch čo najmenej, ideálne s ochranou, napr. v rukaviciach, alebo časťou odevu.
 3. V prípade samoupratovania spoločných priestorov zvýšte frekvenciu upratovania zverených priestorov a udržiavajte aj individuálne svoje bezprostredné okolie bytu v hygienickom stave.
 4. Dezinfikujte všetky dotykové plochy – kľučky, dverné krídla, madlá, rámy dverí, sklá a zrkadlá vo výťahovej kabíne a na vstupných dverách, ovládače výťahu, podlahu. Pri výťahoch ale dbajte o to, aby ste zvýšeným vlhkom pri dezinfikovaní ovládačov nespôsobili technickú závadu ovládačov výťahov.
 5. Odporúčame vykonávať aj certifikovanú polymérovú dezinfekciu celého objektu z preventívnych dôvodov,  v prípadoch, kde je pacient v domácej liečbe sa táto dezinfekcia na náklady vlastníkov vykoná povinne.
 6. Ak ste v preventívnej karanténe alebo v domácej liečbe, bezodkladne nás o tom informujte telefonicky alebo e-mailou komunikáciou. Zamedzíme tak šíreniu vírusu na bezprostredných susedov zvýšením dezinfekcie priestorov.
 7. Je zakázané ukladať a vykladať akékoľvek predmety pred dvere do bytu a fajčiť v týchto priestoroch.
 8. Je zakázané vykonávať akékoľvek stavebné úpravy v bytoch z dôvodu zvýšenej prašnosti a stálej obsadenosti bytov, čo by spôsobilo zbytočné napätie v medziľudských vzťahoch.
 9. Je zakázané združovať sa v skupinkách na chodbách alebo v okolí vstupu do objektu a organizovať domáce párty, obťažovať susedov nadmerným hlukom.
 10. Ak je to možné, obmedziť  otváranie dverí z bytov do spoločných priestorov v situácii, ak ste občania v preventívnej karanténe alebo pacienti s domácou liečbou.
 11. Chovatelia domácich zvierat sú povinní bezodkladne upratať a dezinfikovať spoločné priestory, ak dôjde k ich zašpineniu domácim zvieraťom.

Prajeme vám všetkým pevné zdravie.

Kontakty pre komunikáciu klientov :

Telefón : 0905 825 884

e – mail: s.bacova@gmail.com