Užitočné kontakty a odkazy

Havaríjne služby, výťahy, úrady...

Užitočné kontakty

 

TEHO dispečing 055/ 636 09 99
055/ 636 09 91
Plynárne poruchy 0850 111 727
Elektrárne poruchy 0800 123 332
Vodárne poruchy 055 / 795 24 20
Záchranný systém 112

 

Havarijné služby
NAMONT 055/ 69 69 272
Teploservis 0915 467 770

 

Poruchy výťahov
SCHINDLER 0850 123 724
PROFI Výťahy 0902 928 213
KONE 0850 111 667
OTIS 0800 13 14 15

Užitočné odkazy

 

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR www.build.gov.sk
Štátny fond rozvoja a bývania www.sfrb.sk
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví www.urso.gov.sk
Slovenská energetická agentúra www.sea.gov.sk
Slovenský plynárenský priemysel www.spp.sk
Slovenské elektrárne www.seas.sk
Východoslovenská energetika www.vse.sk
Východoslovenská vodarenská spoločnosť www.vvs-as.sk