Dôležité dátumy

Neprehliadnite tieto dôležité dátumy:                                                                                                                                                                                                     Do 31.1.2018 povinnosť: Ten kto,...

Odpočty

Vážení klienti, odpočty vodomerov SV a TV sa uskutočnili v predchádzajúcich dňoch. Odpočty ERVN ( vykurovanie ) sa realizujú podľa typov meradiel až do 15.2.2018. Ak ste z rôznych príčin nesprístupnili byty a nebytové priestory za účelom odpočtu vodomerov, máte...