Naša firma

Našim cieľom nie je dosahovať kvantitu spravovaných nehnuteľností, naopak sledujeme hlavne kvalitu poskytovaných služieb.

Rodinná firma

Sme rodinná firma, ktorá prešla svojim vývojom od živností od roku 1992, až do obchodnej spoločnosti založenej v r.2013.

Legislatívny proces

Aktívne sa podieľame na legislatívnom procese tvorby a úpravy zákonov SR v oblastiach správy nehnuteľností a stavebníctva.

Kvalita služieb

Našim cieľom nie je dosahovať kvantitu spravovaných nehnuteľností na úkor kvality, naopak sledujeme hlavne kvalitu poskytovaných služieb.

Externé služby

Externe poskytujeme služby v oblasti vedenia účtovnej agendy SVB, poradenstva a spracovania podkladov pre úvery ŠFRB a pod.

Zápis v registri správcov bytových domov

Sme registrovaná spoločnosť v Zozname správcov bytových domov