Žijeme v bezpečných obydliach?

Nenecháva ma chladnou táto problematika, pretože zažila som si, čo to je riešiť takúto mimoriadnu situáciu z pozície správy bytov. Dlho však poukazujem na fakt, že sa problematika bezpečnosti bývania nerieši celoplošne a systematicky. Čo trápi správcov...