Nenecháva ma chladnou táto problematika, pretože zažila som si, čo to je riešiť takúto mimoriadnu situáciu z pozície správy bytov.

Dlho však poukazujem na fakt, že sa problematika bezpečnosti bývania nerieši celoplošne a systematicky.

Čo trápi správcov v tejto oblasti som publikovala aj v mojich príspevkoch a článkoch i na odborných fórach.

Nešťastie v Prešove ma len utvrdzuje v tom, že sme na hranici. Preto v spolupráci aj so združením ZLSBD sme sa rozhodli poukázať na úskalia bezpečného bývania na odborných seminároch a prezentovali sme naše postrehy na samostatnej tlačovej besede v Prešove dňa 17.1.2020.

Je už najvyšší čas veci začať riešiť, lebo takéto situácie sa časom môžu stávať častejšie.

Poučíme sa?

Výstup z tlačovej besedy spracovaný redaktorkou Dianou Murdzikovou v RTVS rozpútal debatu na tému únikových ciest a ich zatarasovania rozhodnutiami a konaním vlastníkov, ktorí si neuvedomujú ich dôležitosť, ako aj znalosť obsluhy a použiteľnosti výbavy požiarnej techniky v domoch. 

Je potrebné pochopiť, že zatarasovanie únikových ciest rôznymi predmetmi – kvety, skrinky, botníky, mreže … sú len ďalšími a zbytočnými prekážkami, ktoré v prípade požiaru alebo výbuchu je potrebné prekonať v dyme, v panike, v ohrození …

Pre lepšiu ilustráciu uvádzam príklad – dve tváre jednej chodby.


No a pohľad na túto chodbu po oprave, keď je všetko čisté a  priechodzie. Takto vyzerá realita. A to na chodbe neboli spomínané ďalšie prekážky a fotodokumentácia je urobená cez deň, je bez ohňa a dymu, no vieme si to domyslieť.

Chodba by mala zostať natrvalo prázdna, bez prekážok! Ide o život.

 Link na spot Aktívnejší správcovia bytov : 

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/209559#

Tlačovú besedu spracovala aj šéfredaktorka Bardejovskej TV  Bc. Marta Mochnacká ako aktuálnu správu, ale aj ako samostatnú publicistickú reláciu. Je v nej veľa dôvodov na zamyslenie.

Link  na správu Žijeme v ilúzii bezpečného bývania?

https://www.bardejovskatv.sk/spravy/zijeme-v-iluzii-bezpecneho-byvania

Link na publicistickú reláciu Žijeme v ilúzii bezpečného bývania?

Veríme, že naša snaha sa stane skutočne uskutočniteľnou realitou a veci sa pohnú vpred.

Je najvyšší čas!

Ing. Silvia Bačová, konateľ SPRAVIS s.r.o.

Fotodokumentácia zdroj:  Ing. Silvia Bačová