Krízový štáb SR pre koronavírus zakázal všetky spoločenské podujatia.

Ústredný krízový štáb SR rozhodol, že od utorka 10. 3. 2020 na 14 dní platí plošný zákaz kultúrnych, športových, mimoškolských alebo iných spoločenských podujatí. Informoval o tom premiér Peter Pellegrini.

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu šíriaceho sa vírusu Covid-19 a nevyhnutnosť preventívnych opatrení je potrebné prijať opatrenia, ktoré zasahujú do bežného života občanov, a teda aj vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Zákaz organizovania podujatí je plošný a nebude rozlišovať, či je organizátorom samospráva, alebo ide o súkromnú akciu.

Vo vzťahu k správe bytových domov odporúčame neorganizovať schôdze a zhromaždenia minimálne počas nasledujúcich 14 dní, teda do 24. marca 2020 a hlasovanie o konkrétnych otázkach odložiť na neskôr.

Z dôvodu vydania plošného zákazu nebude možné neorganizovanie schôdzí považovať za porušovanie spotrebiteľských práv a tak za túto „nečinnosť“ udeľovať ani sankcie. Pokutu je možné uložiť len za porušenie karantény.

Veríme v skoré a pozitívne vyriešenie celej situácie a že sa budeme môcť čo najskôr spoločne vrátiť k našej každodennej činnosti.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt koronavirus