Milí obyvatelia Košíc a iných miest Slovenska.

Obraciam sa na vás so žiadosťou o propagáciu transparentného účtu pomoci obyvateľom bytového domu na Obchodnej ul. v Košiciach.

Výbuch plynu a následný požiar v okamihu  obral o domov 16 rodín, zväčša mladé rodiny a dôchodcov. Svoj domov stratila aj rodinka s 3 mesačným dieťaťom, ale aj 85 ročný manželský pár.

Takmer všetci prišli o všetko a musia nanovo začať budovať svoje domovy, prakticky od nuly. Okrem materiálnych strát to zanechalo rany aj na ich dušiach a preto im chceme čo najviac pomôcť, aby sa čoskoro mohli vrátiť do svojich príbytkov …. ale kam, do prázdna?

Prosím preto všetkých ľudí dobrej vôle, aby im pomohli.

 Zriadili sme adresný  TRANSPARENTNÝ účet s názvom

A BUDUJEME ZNOVU OBCHODNÚ 16

  SK67 0900 0000 0051 4364 7576

Prosím preto za nich o propagáciu účtu a ak je to možné, aj o váš príspevok. Sme vďačný aj za poskytnuté 1 €. Veľmi si to vážime.

 Na takúto skazu nie je nikto pripravený, ale s obnovou sme už začali.