Aktuálne cenové rozhodnutia URSO pre komodity teplo a voda pre Košice.

Teplo :

0195_2017_T 

0251_2017_T

Voda :

Vzor CR_zmena2017_0159