Vážení vlastníci a užívatelia bytov a nebytových priestorov.

Vykurovacia sezóna 2017/2018 sa onedlho začne. Zákonný termín je od 1.9. za podmienky, že 2 po sebe idúce dni klesne priemerná denná teplota pod 13°C a nie je výhliadka na zlepšenie počasia.

Každoročne pri nábehu vykurovania nastáva problém so zatvorenými stúpačkami a zavzdušneným systémom.

Preto Vás všetkých žiadame, aby ste otvorili hlavice na všetkých radiátoroch na maximum, aby sa systém odvzdušnil už pri prvom temperovaní. Tým, že vlastníci otvárajú hlavice postupne, dochádza k opakovanému zavzdušneniu systému a k problémom s vykurovaním hlavne pri rozvodoch – stúpačkách  s malými dimenziami a pri radiátorch, ktoré sú zle namontované – sú v protispáde.

Ak sa to urobí hneď na začiatku, predíde sa zbytočným problémom a prípadným nezhodám so susedmi, ktorí musia vykonávať odvzdušňovanie na posledných podlažiach.