Vážení klienti – vlastníci bytov a nebytových priestorov.

Zima sa hlási o slovo aj v podobe snehu. Preto Vás všetkých žiadam, aby ste nezabúdali na svoje povinnosti, ak si zimnú údržbu zabezpečujete svojpomocne. Sneh musí byť odprataný ráno a v prípade, že neustále sneží, aj počas dňa.
A nemali by sme zabúdať na tých, ktorí potrebujú pomoc mladších. Tak to vezmite ako výzvu si trošku zašportovať.

Prajem Vám všetkým krásny víkend a športu zdar !