Drahí priatelia a priaznivci.

Predstavujeme Vám našu rodinnú firmu, ktorá je zameraná na správu nehnuteľností a poradenstvo v tejto oblasti pre širokú verejnosť.

Budeme Vám prinášať poznatky a novinky v oblasti správy budov, legislatívne zmeny, ktoré sa Vás dotýkajú a radi Vám odpovieme na Vaše otázky. Máme bohaté 20 ročné skúsenosti so správou domov, o ktoré sa s Vami radi podelíme. Ak budete našimi priaznivcami a klientmi, budeme radi.

Preto nám dovoľte zapriať Vám všetkým krásne povianočné chvíle a v novom roku 2017 veľa zdravia, pohody a osobných úspechov.

Ing. Silvia Bačová, konateľ