Zatvorenie kancelárie

ZATVORENIE KANCELÁRIE

Z dôvodu nových epidemiologických opatrení bude kancelária od 25.11.2021 do odvolania ZATVORENÁ.

Komunikujte s nami prosím elektronickou formou alebo telefonicky:

  • technické záležitosti – Ing. Bača , tel. 0905 312 663, e-mali: mariobaca16@gmail.com
  • ekonomické záležitosti – Ing. Bačová, tel. 0905 825 884, e-mail: s.bacova@gmail.com