Vzhľadom na mimoriadnu spoločenskú situáciu nie je možné všade vykonávať odpočty vodomerov spôsobom ako obvykle, t.j. odpočtárom, preto sa odpočty všetkých meračov vykonávajú samoodpočtom  s nahlásením odpočítaného stavu.

Odpočet prosím vykonajte k 31.12.2020.

Do odpočtového hárku vyplňte požadované údaje, hárok podpíšte a odovzdajte ho najneskôr do 7.1.2021 .

Odpočet vykonajte len v celých m3, pre overenie stavu je dobré zhotoviť si fotografiu odpočtu.

Venujte prosím pozornosť správnosti údajov, nakoľko budú fakturačnými údajmi pre spracovanie vyúčtovania.