ODPOČTY

Vzhľadom na mimoriadnu spoločenskú situáciu nie je možné všade vykonávať odpočty vodomerov spôsobom ako obvykle, t.j. odpočtárom, preto sa odpočty všetkých meračov vykonávajú samoodpočtom  s nahlásením odpočítaného stavu. Odpočet prosím vykonajte...