Vážení klienti.

Oznamujeme vám znovuotvorenie kancelárie od 20.5.2020.

Pri osobnej návšteve prosím dodržiavajte epidemiologické nariadenia.