Z dôvodu havárie na rozvodoch TEKO je prerušená dodávka tepla a teplej vody pre Lunik II.
Práce by mali trvať do 18,00 hod.